• +905428131373


?stanbul Yeni Havaliman? Vip Ula??m

?stanbul'da Yeni Havaliman?na en h?zl? ula??m yapmak isteyenler için mevcut durumda üç farkl? yol bulunmaktad?r. Bu yollar? tercih ederek ?stanbul Yeni Havaliman?'na h?zl? ve güvenli bir ?ekilde ula?abilirsiniz. Bu yöntemler ?unlardan olu?maktad?r:

  1. Havaist otobüslerine binerek ula??m
  2. Taksiye binerek ula??m
  3. Özel transfer hizmeti alarak ula??m

E?er Taksiye s??mayacak kadar çok bavulunuz varsa veya kalabal?k bir aileyseniz, 8 ki?ilik Mercedes Vito Araçlarla Hizmet veren Nehir Transfer Sizi Havaliman? Yolcu ç?k?? kap?s?nda üzerinde ad?n?z?n yaz?l? oldu?u ka??tla sizi bekler kar??lama elemanlar?m?z güleryüzlü ve sizlere yard?m için her an haz?rd?r, Firmam?z?n kar??mala elemanlar? Sizi kar??lamak içi 30 dakika öncesinden haz?rl?k yapar, s?radaki araçla ileti?ime geçerek siz d??ar?ya ç?kt???n?z andan araca binerek gidece?iniz lokasyona do?ru yola ç?kmak için arac? haz?r halde bulundurur, Sizi kar??lad?ktan sonra çanta ve valizlerinize yard?m ederek araca kadar sizlere e?lik eder, Firmam?z Uçak gecikmelerinden veya yolcunun lavabo, çocuk ihtiyaçlar? vs. gecikmesinden kaynaklanan gecikmelerde ek ücret talep etmez, sizi alana kadar kar??lamac?m?z sizi orada bekler.

Havaist otobüsleri ve taksi gibi yöntemlerin d???nda özel transfer hizmeti almak için firmam?z?n mü?teri memnuniyeti odakl? faaliyetlerinden yararlanabilirsiniz. ?stanbul Yeni Havaliman? ula??m, firmam?z?n kuruldu?u günden bu yana binlerce mü?terisine ba?ar?l? ?ekilde sundu?u profesyonel hizmetleri aras?nda yer almaktad?r. Firmam?z sektörde 10 y?l? a?k?n tecrübesiyle alan?nda lider bir ?ekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

Son Model Vip Ula??m Hizmetleri

Sektörde 10 y?ldan fazlad?r faaliyette bulunan firmam?z, ?stanbul Yeni Havaliman?'na ula?mak isteyen tüm mü?terilerimize ba?ka bir yerde bulamayacaklar? kaliteli hizmeti sunmaktad?r. ?stanbul Yeni Havaliman? ula??m noktalar? d???nda da hizmet veren firmam?z, filosunda tamamen mü?terilerimizin istek ve taleplerine göre yeniden dizayn edilmi? Mercedes Vito araçlar bar?nd?rmaktad?r. Vip hizmet için özel tahsis edilen Mercedes Vito araçlarla kap?dan kap?ya ula??m hizmetleri sunulmaktad?r.

Uça??n?z indikten sonra ya da uçu?unuz için havaliman?na gitmeniz gerekti?inde ula??mda en güvenilir ve h?zl? hizmeti sunan firmam?z, mü?teri memnuniyetine verdi?i önemi son model araçlarla göstermektedir. Sizleri havaliman? bekleme noktam?zda ad?n?z?n yaz?l? oldu?u bir pano ile bekleriz. Bu sayede uça??n?zdan iner inmez, herhangi bir kafa kar???kl??? ya?amadan deneyimli ekibimiz ile bir araya gelebilirisiniz. Daha sonra bavullar?n?z?, bebek arabas? gibi e?yalar?n?z?n ta??nmas?nda profesyonel destek vererek arac?m?za güvenli bir ?ekilde yerle?tiririz.

Bak?ml? ve Klimal? Araç Filosu

Siz mü?terilerimizin havaliman?ndan gitmek istedi?iniz yere güvenli ve hiçbir sorun ya?amadan ula?arak, ba?ka bir ula??m arac?nda bulamayaca??n?z rahatl?k ve konforu tecrübe etmenizi sa?lar?z. H?zl? ve konforlu ula??mda kulland???m?z araçlar?n her biri bak?mlar? sürekli yap?lan klimal? araçlardan olu?maktad?r. ?stanbul Yeni Havaliman? ula??m ücretleri konusunda da uygun fiyatlar sunan firmam?z, hem kendiniz hem de aileniz için en güvenli ula??m hizmetlerini sunmaktad?r. ?stanbul'un tüm semt ve yak?n illere servisimiz bulunmaktad?r.
Bizimle ?leti?ime Geçerek En Uygun Fiyatlarla Havaliman? Transfer Hizmeti Alabilirsiniz. Whatsapp operatörlerimiz 24 saat onlinedir.